Odpłatność miesięczna za usługi uzależniona jest od formy prowadzonej działalności gospodarczej, ewidencji księgowych i ilości dostarczanych dokumentów. Prowadzenie poszczególnych ewidencji oferujemy w wysokości:

- ryczałt ewidencjonowany bez VAT od 80 zł netto 
- ryczałt ewidencjonowany z VAT od 100 zł netto 
- podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT – od 100 zł netto 
- podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT – od 130 zł netto 
- księgi handlowe – od 350 zł netto 
- obsługa kadrowo-płacowa 30 zł/os netto 

Każdorazowo cena ustalana jest indywidualnie z klientem z uwzględnieniem ilości dostarczanych dokumentów, specyfiki firmy i jej branży.

PROGRAM DO FAKTUROWANIA GRATIS!